ระบบธุรกิจ iPress

ข้อมูลระบบ รุ่นที่ผลิต
iP501R iP501RX iP501 iP502 iP503 iP504
ขนาดแท่นพิมพ์ 16"x20" 14"x16" 10"x12" 10"x12" 10"x12" 10"x12"
ระบบไฟฟ้า 2000 w 1500 w" 1200 watt 220 v 1200 watt 220 v 1200 watt 220 v 1200 watt 220 v
ระบบควบคุมอุณหภูมิ Digtal PID Digtal PID Digtal PID Analog Dial Temp. Analog Dial Temp. Analog Dial Temp.
ระบบควบคุมเวลา Digtal Timer Digtal Timer Digtal Timer Digtal Timer Digtal Timer Analog Dial Knob.
ระบบควบคุมแรงกด Four Twin Clamp Twin Clamp Twin Clamp Twin Clamp Twin Clamp
ระบบแท่นพิมพ์ Open Plate Slide Slide Slide Open Plate Slide
ระบบสีพ่น Epoxy Electric Charge Epoxy Electric Charge Epoxy Electric Charge Epoxy Electric Charge Epoxy Electric Charge Epoxy Electric Charge
แท่นรองพิมพ์ Hi Temp Silicone Hi Temp Silicone Hi Temp Silicone Hi Temp Silicone Hi Temp Silicone Hi Temp Silicone
ฐานเครื่อง Fiberglass Fiberglass Fiberglass Fiberglass Fiberglass Fiberglass
ชุดสกรู Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless
น้ำหนัก 60 Kg 35 Kg 27 Kg 27 Kg 21 Kg 21 Kg
ขนาด (WxLxH) 500 x 600 x 580 500 x 600 x 580 450 x 500 x 550 400 x 500 x 500 400 x 700 x 550 400 x 450 x 550
กำลังผลิต 500 UPH 500 UPH 500 UPH 500 UPH 500 UPH 500 UPH

จุดเด่นของธุรกิจ iPress

1.เครื่องเดียวสามารถพิมพ์ได้ทุกอย่างใน 7 ถึง 10 วินาที
     » พิมพ์ เสื้อทุกเนื้อทุกสี เสื้อกีฬาผ้าโพลี ยีนส์
     » พิมพ์ หน้าตุ๊กตา 3 มิติ
     » พิมพ์ รองเท้า ยางโฟม รองเท้าหนัง
     » พิมพ์ กระเป๋า ผ้า กระเป๋าหนัง
     » พิมพ์ ไม้ เหล็ก อะคลิลิค
     » พิมพ์ เทคนิคต่างๆ ฟอลย์ เพชรเม็ดเงิน
2.เป็นธุรกิจที่ขายไอเดียมีความแปลกใหม่ได้ตลอดเวลา เปลี่ยนลวดลายขายได้อีก
3.วัตถุดิบสามารถหาซื้อที่ไหนก็ได้ทุกชนิด ไม่ว่าน้ำหมึก กระดาษ เสื้อ รองเท้า เข็มขัด กระเป๋า
4.ใช้หมึกอิ๊งเจ็ต ธรรมดาทั่วไป ราคาถูก ประหยัด สะดวก หาซื้อที่ไหนก็ได้ เซอร์วิชหรือซ่อมที่ไหนก็ได้
5.การตลาดยืดหยุ่น ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้ ขายออนไลน์ก็ได้ เครื่อง iPress แตกต่างจากเครื่องรีดร้อนทั่วไปด้วยเทคนิคในการออกแบบ เครื่องที่มีลักษณะเฉพาะที่สำคัญหลายจุดที่สร้างความแตกต่างให้สามารถพิมพ์ภาพลงวัสดุต่างๆ หลากหลายชนิด ด้วยหมึกอิ๊งเจต ธรรมดาทั่วไปหลักการทำงาน จะใช้การทำงานพร้อมกัน 3 พารามิเตอร์ หลัก คือ อุณหถูมิ ในการพิมพ์ (Temperature) แรงดันในการพิมพ์ (Presssure) เวลาในการพิมพ์ (Heat Time) โดยในการพิมพ์ภาพลงวัสดุ จะต้องปรับสัดส่วนของ 3 พารามิเตอร์ นี้ ให้เหมาะกับวัสดุแต่ละชนิด


ข้อเปรียบเทียบ


เทคนิคสำคัญในการออกแบบ

ระบบส่งกำลังสร้างแรงดัน การออกแบบเทคนิคเฉพาะการคำนวนที่แม่นยำทางวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ Stud เกลียว ส่งกำลังตามวงรอบ ของระยะ Pitch ทำงานร่วมกับแคลมป์ยึดแบบคู่ (i Beam Twin Clamp) ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะในการออกแบบสมารถล๊อคปรับแรงดันการพิมพ์ตามการเปลี่ยนความสูงเกลียว Stud ง่ายรวดเร็ว ส่งกำลังผ่าน iBeam 30 mm และเชื่อมต่อกับแผ่น Aluminium alloy ของ ระบบ Heater โดยตรง (ไม่ใช้สปริงกด) ทำให้ได้ค่าแรงดันในการพิมพ์ที่สูงมากแม่นยำและไม่สูญเสียแรงดันไปกับสปริงแบบเครื่องรีดร้อนทั่วไป เมื่อสามารถสร้างแรงดันได้สูงโดยไม่สูญเสียทางกลเลยทำให้สามารถใช้เวลาในการพิมพ์สั้นมากเป็นวินาทีโดยช่วงเวลาในการพิมพ์วัสดุของเครื่อง iPress จะอยู่ในช่วง 3 วินาที ถึง 10 วินาที เมื่อเวลาสั้น ก็สามารถนำวัสดุที่มีความไวต่ออุณหภูมิมาพิมพ์ได้ เช่น แผ่นยาง EVA แผ่นยางรองเท่า แผ่นPVC
ระบบชุดทำความร้อน (Heater)

ระบบชุดทำความร้อน (Heater) ระบบ Heater มีการคำนวนทางวิศกรรมศาสตร์หล่อแผ่นทำความร้อนและกลึงขึ้นรูปทั้งแผ่น โดยมี การเลือกโลหะสูตรเฉพาะที่มีค่าความจุความร้อนจำเพาะสูง นำมาสร้างแผ่นทำความร้อนโลหะผสมเกรต A ที่มีค่า สัมประสิทธิ์การนำความร้อน(k)(W/mK ที่สูงมาก เพื่อแปรสภาพ พลังงานไฟฟ้าให้เปนพลังงานความร้อนด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ลดพลังงานสุญเสียทำให้ เครื่อง iPress จึงประหยัดพลังงานไฟฟ้ากว่าเครื่องรีดร้อนทั่วไป 4 เท่าและใช้ เทคนิคการเทหล่อโลหะผสม Aluminium alloy ที่อุณหภูมิ 1200 องศาและ ใช้เทคนิคการฝังไส้ความร้อนอยู่กลางแผ่นโลหะไม่ให้ สัมผัสอากาสเลย ทำให้ อายุการใช้งานยืนยาวเป็น 10 ปี มี ความทนทานสูงมาก และง่ายต่อการ ความคุม อุณหภูมิในการพิมพ์ ทำให้เกิดการกระจายตัวของอุณหภูมิที่เท่ากันทุกตารางเซนติเมตรการใช้งานพลังงานความร้อนจะกระจายเท่ากันทั้งแผ่นทั้งผิวบนและล่างเกิดการสะสมพลังงานทุกอณูของโลหะทำให้ประหยัดไฟมากกว่าเครื่อรีดร้อนทั่วไป
ระบบสะท้อนรังสีความร้อน

ระบบสะท้อนรังสีความร้อน ด้วยการคำนวนทางวิศกรรม Themo Dynamic คำนึงถึง ค่าความจุความร้อน และ ความร้อนจำเพาะเพื่อให้ ชิ้นงานที่ พิมพ์ ได้ รับ ความร้อน และ ไล่ความชื้นในเวลาเดียวกัน ทั้งผิวบนและผิวล่าง iPress จึงออกแบบ ระบบสะท้อนรังสีความร้อน เทคโนโลยี่ใหม่ล่า สุด ด้วย การฉีดขึ้นรูป แผ่น H-PU ความคุม Hardness Scale ที่ผิว แบบ Shore A Equivalent number 36 เป็น นวัตกรรมเฉพาะของ iPress หนึ่งเดียวในโลก
ระบบเซนเซอร์

ระบบเซนเซอร์ หลักการออกแบบระบบทำความร้อน และชุดควบคุม เลือกเซ็นเซอร์ ตัววัดค่าพลังงานในย่าน Tolerance +/- 0.11 องศา มีความไวและความแม่นยำสูงมาก ทำให้สอดคล้องกับการตอบสอนงของวงจรควบคุมได้อย่างรวดเร็มแม่นยำ ช่วยให้เครื่อง iPress สามารถ พิมพ์วัสดุที่มีความไวต่ออุณหภูมิความร้อนมากๆ เช่น ผ้า ไหม ผ้า สปันบอน แผ่น EVA บางชนิด 1 mm ก็ยังสามารถพิมพ์ได้สวยงามโดยไม่ทำให้ แผ่น EVA ละลายเสียหาย
ระบบวงจรควบคุม

ระบบวงจรควบคุม ได้รับการออกแบด้วยวิศวกรระบบควบคุมโดยเฉพาะมีประสิทธิถาพสูงด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยให้ การคุบคุมอุณหภูมิ ในการพิมพ์วัสดุต่างๆมีความถูกต้องและแม่นยำมากด้วยความละเอียดถึง +-0.2 องศา โดยทำงานร่วมกับวงจร PID Digital Auto Tune ทำงานควบคู่กับระบบเซนเซอร์ความแม่นยำสูงทำควบคุมการสร้างความร้อนที่เท่ากันทั่วทั้ง Plate จนทำให้สามารถพิมพ์ชิ้นงานแปลกๆเช่น ชุดว่ายน้ำ ชุดดำน้ำ เบาะมอเตอร์ไซ กระเป๋าสตาง หรืออื่นๆอีกมากมาย

ระบบการลดสัญญาณรบกวน

ระบบการลดสัญญาณรบกวน iPress ถูกออกแบบให้ มี ความแม่น ยำของระบบควบคุมสูงสุด เพื่อเพิ่ม สักยภาพ ย่านการพิมพ์ภาพลง วัสดุให้ มี ความหลากหลายมากๆ บนเครื่องเดียวเพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานเครื่อง iPress โดยการใช้เทคนิคหุ้มสายนำสัญญาณด้วยท่อซิลิโคนเละหุ้มด้วยท่อชนิดพิเศษ ( FMC Vinyl Sheath) ลดทอนสัญญาณรบกวน เพื่อให้ เซนเซอร์ มีความแม่นยำอย่างสูงสุด
ระบบโครงสร้าง

ระบบโครงสร้าง iPress ถูกออกแบบให้โครงสร้างมีความแข็งแรงเป็นโลหะตัน เพื่อ รับแรงดันในการพิมพ์ ทั้งแบบ Pulse และ แบบต่อ เนื่อง สามารถรับแรงดันได้ สูง ถึง 1000 psi ทำงานต่อเนื่อง ได้ 24 hr โดยไม่ต้องหยุดพักเครื่อง แข็งแรงทนทานมากๆแตกต่างจากเครื่องรีดร้อนทั่วไปอย่างเด่นชัด


วัสดุที่ใช้ในการผลิตคุณภาพสูง

วัสดุที่ใช้ในการผลิตคุณภาพสูง น๊อต ทุกตัวป็น สแตนเลส nut StainLess iPress ใช้วัสดุในการผลิตคุณภาพสูง มาก จุดหมุนและการ เชื่อม ต่อ ใช้ Nut Stainless ไม่เป็นสนิม ตลอด อายุการใช้งาน และ เกรตของน๊อตสแตนเลสในเครื่อง iPress มีความแข็งแรงมากกว่าน๊อตเหล็กบนเครื่องรีดร้อนทั่วไปถึง 5เท่า ทนการกัดกล่อน นต่อปฏิกิริยาเคมีต่างๆ จากสภาพอากาศ ความชื้นในอากาศ หรือไอกรดเกลือทะเล ทำให้ จุดเชื่อมต่อต่างๆรับแรงการเคลื่อนที่ต่างๆแรงดันในการพิมพ์ ได้ สูงกว่า น๊อตเหล็กบนเครื่องรีดร้อน ทั่วไป ทำให้ เครื่อง iPress สามารถ ตั้งแรงดันในการพิมพ์ ได้ สูงมากทำให้มีช่วงการให้ แรงดันในการพิมพ์ที่หลากหลาย และประยุกต์ใช้งานกับวัสดุต่างๆได้มากมาย
ฐานเครื่อง

ฐานเครื่อง ฐานไฟเบอร์หล่อพิเศษชนิด reinforced fiber Glassน้ำหนักเบาทนกรดทนร้อนทนน้ำและทนแรงกระแทกต่างๆไม่เป็นสนิม 100% รองรับแรงดันในการพิมพ์ได้สูง ยืดหยุ่นให้ตัวได้ยกขนย้ายเคลื่อนย้ายก็ไม่บุบไม่เอียงและยังเป็น Ground 100 % ไฟไม่ดูดแตกต่างจากเครื่องรีดร้อนทั่วไปที่เป็นฐานโลหะ อาจพบปัญหาไฟรั่วหรือสนิม ยกไปมากระแทกก็จะบิ่นเอียงเครื่องก็จะโยกเวลาทำงาน
ระบบสีพ่น

ระบบสีพ่น เครื่อง iPress ใช้เทคโนโลยีการพ่นระบบสีอุตสาหกรรม Epoxy Power painting พ่นด้วยปืนพ่นแบบประจุไฟฟ้า เพิ่มแรงยึด เกาะแน่นและกันสนิม ทนการขูดการกัดกร่อนในทุกสภาวะ ความหนาของฟิลม์สีสูงในการพ่น เตรียมผิวด้วย Zinc Phosphate และควบคุมค่าประจุ ที่ 30 uS/cm และอบเพิ่ม ความแข็งเรงของชั้นสีที่อุณหภูมิ200 องศา ทำให้ได้ เนื้อสีที่มีความแข็งของฟิล์มสีสูง คงทนต่อสารเคมีและความชื้นอีกทั้งยังทนต่อรังสี UVและผิวงานมีความเรียบของฟิล์มสีสวยงาม


หัวปลั๊ก

หัวปลั๊ก เป็นพลาสติกเกรต A ที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 700 Volt และยังเป็น Stanless อย่างดีอีกด้วยมั่น ใจเรื่องการนำไฟฟ้าที่ดี ทำให้ลดการสูญเสียและประหยัดไฟและยังมีความปลอดภัยสูงอีกด้วย


สายไฟ

สายไฟ ใช้สาย Hi Power ขนาดใหญ่ทำให้ประหยัดไฟและลดการสูญเสียพลังานในสายและยังทนแรงดันไฟฟ้า ได้ถึง 700 Volt ซึ่งเป็น มาตราฐานสูงมากสำหรับการส่งออกอีกทั้งยังได้รับมาตราฐานอุตสาหกรรม(มอก) อีกด้วย

มือจับ

มือจับ สะดวกสบายนุ่มมือด้วย Polyuletrain Sponge เกรต A คุณภาพสูงเป็นฉนวน 100 % ปลอดภัยไม่มีไฟ ดูดและยังนุ่มมือทำงาน ต่อเนื่องได้สบาย

ตลาดอยู่ที่ไหน

ตลาดอยู่ที่ไหน กลุ่มลูกค้าใหญ่มากๆ เพราะทำสินค้าชิ้นเดียวในตลาดตามความต้องการ ยิ่งยุคนี้ถ่ายภาพกันเยอะมากการนำภาพถ่ายมาทำสิ้นค้าก็เยอะมากๆ มี 3 กลุ่มหลักๆ คือ
กลุ่มคน (นำสินค้ามาพูดร่วม)ผู้คนทั่วไปสามารถซื้อหาสินค้าได้ง่ายสะดวกรวดเร็วผ่านโลกออนไลน์ ผ่าน เฟสบุ๊ค ผ่านไลน์ แค่อัพภาพ สายไฟินค้าขึ้นไปก้มีคนสั่งทำเลย
กลุ่มองค์กร (นำสินค้ามาพูดร่วม)องค์กรทุกองค์กรต้องใช้ทั้งหมดเลย ตั้งแต่โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร กิจการทุกชนิด ร้านถ่ายรูป ร้านกิ๊ฟช้อป โรงพิมพ์ คลีนิคแพทย์ต่างๆ ที่สำคัญสั่งจำนวนน้อยได้ทันที
กลุ่มกิจกรรม (นำสินค้ามาพูดร่วม)ตั้งแต่งานรับปริญญา งานวันเด็ก งานวันเกิด งานแข่งน้องหมาน้องแมว งานจัดปะกวด งานโฆษณาทุก ชนิดของกิจกกรมที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็ว่าได้ กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการความพิเศษมีเอกลักษณ์โดดเด่น ที่สำคัญทำทีละชิ้นและจำนวนน้อยได้

ผลตอบแทนได้มาอย่างไร

ผลตอบแทนได้มาอย่างไร สินค้าทุกชิ้นกำไร มากกว่า 100% บางชิ้น 200% บางชิ้น 500% หรือ เป็น 1000% ก็สามารถทำได้ ขึ้นกับไอเดียการสร้างสินค้า แปลกใหม่ และความพึงพอใจของผู้ซื้อ
Online : 000002
Visitor : 2,056,347

Copyright © 2016 www. iDeaMe Club .com