สารจากประธาน (Message form the President)


“การนำเข้าสินค้ามาขายมันเป็นเรื่องง่าย…ทำเงินได้แต่ต้องถามต่อว่ามันได้ให้อะไรกับประเทศนี้บ้าง” “ผมเลือกแนวทางที่ยากกว่า… ช้ากว่า…ต้องคิดค้นต้องวิจัยพัฒนา ต้องใช้เวลา ต้องลงทุนมากกับงานวิจัยมากมาย ต้องทดลองทดสอบกว่าจะได้ Know How และสร้างเป็นนวัตกรรมสร้างเครื่องต้นแบบ ปรับแต่งแก้ไข สร้างเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติเพื่อขาย มันยากและใช้เวลา แต่ผมเลือกเส้นทางนี้”

“คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก ประเทศไทยจะโตได้ คนไทยต้องเก่งและต้องมีนวัตกรรมของตนเอง มีองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ลดการนำเข้า ลดการบริโภคเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ต้องสร้างและขับเคลื่อนจาก SME ภายในประเทศ SME ที่มีอุดมการณ์มีความฝันและความคิดสร้างสรรค์จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ขับเคลื่อนเป็นสิ่งประดิษฐ์ พัฒนาเป็นนวัตกรรมนำไปสู่การสร้างธุรกิจและเติบโตสู่ภาพรวมที่ใหญ่”
Online : 000003
Visitor : 2,026,107